PAKIET 2

Pakiet obejmuje:

 • 1

  Ageda spotkania na żywo - 30.11.2022

  • Ageda spotkania na żywo - 30.11.2022

 • 2

  Masterclass I i II

  • dr Raja Selvam - Znaczenie Teorii Poliwagalnej w ucieleśnianiu emocji za pomocą Integralnej Psychologii Somatycznej (ISP)

  • dr Raja Selvam - The role of the Polyvagal Theory in the practice of embodying emotions in Integral Somatic Psychology (ISP)

  • (PPT Slides) dr Raja Selvam: The role of the Polyvagal Theory in the practice of embodying emotions in Integral Somatic Psychology (ISP)

  • dr Stephen Porges - Teoria Poliwagalna 2.0 - Neurobiologia bezpieczeństwa

  • dr Stephen Porges - Polyvagal Theory 2.0 - Neurobiology of safety

 • 3

  Wykłady polskich prelegentów

  • dr hab. Urszula Bartnikowska i mgr Hanna Dufner - Teoria Poliwagalna w rodzicielstwie adopcyjnym i zastępczym

  • mgr Małgorzata Karga - Wysoka wrażliwość, stres i symptomy sensoryczne a Teoria Poliwagalna

  • dr Aleksandra Jastrzębowska - Jasińska - Wspieranie odporności psychicznej u dziecka i rodziny w oparciu o Teorię Poliwagalną i teorię przywiązania – Program CZADⓒ

  • dr Krzysztof Karauda - Emocje uwięzionew ciele z perspektywy Teorii Poliwagalnej - implikacje terapeutyczne

  • dr Marian Majchrzycki - Dotknij nerwu błędnego — anatomia, fizjologia. Osteopatyczne podejście do Teorii Poliwagalnej.

  • dr Teresa Jadczak - Szumiło - Wczesna trauma u dzieci - prenatalne programowanie osi HPA i stany dysocjacyjne u niemowląt

  • Losowanie książek i zakończenie konferencji

 • 4

  Prezentacje PPT Polskich Prelegentów

  • dr Aleksandra Jastrzębowska - Jasińska

  • dr Krzysztof R. Karauda

  • dr Teresa Jadczak - Szumiło

  • mgr Małgorzata Karga

 • 5

  BONUS: Przemówienie wstępne dr. Porgesa (Konferencja na Florydzie 2022)

  • dr Stephen Porges - Teoria Poliwagalna 2.0

  • Dr. Stephen Porges - Polyvagal Theory 2.0

 • 6

  BONUS: Sesja jogi z Agatą

  • Sesja jogi w zgodzie ze sobą i Teorią Poliwagalną

 • 7

  Zniżka 25% na wybrany kurs praktyczny o Teorii Poliwagalnej

  • Jak otrzymać kod rabatowy

 • 8

  25% rabat na książkę "Zakotwiczeni"

  • Jak otrzymać kod rabatowy?

 • 9

  Certyfikat uczestnictwa

  • Jak otrzymać certyfikat uczestnictwa

Program spotkania na żywo

16:00 - 16:15 POWITANIE

16:15 - 16:50 MASTERCLASS z tłumaczeniem symultanicznym

dr Raja Selvam:
Znaczenie Teorii Poliwagalnej w ucieleśnianiu emocji za pomocą Integralnej Psychologii Somatycznej (ISP)

17:00 - 17:45 MASTERCLASS z tłumaczeniem symultanicznym

dr Stephen Porges:
Neurobiologia bezpieczeństwa

18:00 - 21:15 WYSTĄPIENIA POLSKICH PRELEGENTÓW (wykłady i Q&A)

dr hab. Urszula Bartnikowska i mgr Hanna Dufner
Teoria Poliwagalna w rodzicielstwie adopcyjnym i zastępczym

dr Teresa Jadczak - Szumiło
Wczesna trauma u dzieci - prenatalne programowanie osi HPA i stany dysocjacyjne u niemowląt 

dr Aleksandra Jastrzębowska - Jasińska
Wspieranie odporności psychicznej u dziecka i rodziny w oparciu o Teorię Poliwagalną i teorię przywiązania – Program CZADⓒ

dr Krzysztof Karauda
Emocje uwięzionew ciele z perspektywy Teorii Poliwagalnej - implikacje terapeutyczne

mgr Małgorzata Karga
Wysoka wrażliwość, stres i symptomy sensoryczne a Teoria Poliwagalna

dr Marian Majchrzycki
Dotknij nerwu błędnego — anatomia, fizjologia. Osteopatyczne podejście do Teorii Poliwagalnej.

Spotkanie będzie nagrane i dostępne przez okres miesiąca od daty jego udostępnienia.

Poznaj naszych prelegentów

dr Stephen Porges

Dr Stephen Porges jest wybitnym naukowcem na Uniwersytecie Indiany oraz współzałożycielem i dyrektorem Stress Research Consortium przy Kinsey Institute. Profesor psychiatrii Uniwersytetu Karoliny Północnej, profesor Emeritus Uniwersytu Illinois w Chicago i Uniwersytecie Maryland. Pełni funkcję prezydenta Society for Psychophysiological Research and the Federation of Associations in Behavioral & Brain Sciences. Jest twórcą interwencji opartej na muzyce, the Safe and Sound Protocol TM, który obecnie jest stosowany przez ponad 1500 terapeutów w celu poprawy spontanicznego zaangażowania społecznego, zredukowania nadwrażliwości słuchowej, poprawy rozumienia mowy, oraz regulacji stanów autonomicznych.

dr Raja Selvam

Dr Raja Selvam, psycholog kliniczny, autor The Practice of Embodying Emotions i twórca Integral Somatic Psychology™ (ISP™), terapii somatycznej, która pomaga klientom osiągnąć optymalne zdrowie psychiczne poprzez pełne ucieleśnienie ich emocji. dr Raja Selvam dzieli się swoja wiedzą od dwudziestu pięciu lat wygłaszając swoje wykłady w ponad dwudziestu krajach.

mgr Małgorzata Karga

Małgorzata Karga — wysoko Wrażliwa Kobieta. Specjalistka wrażliwości percepcyjnej i przetwarzania sensorycznego. Autorka holistycznej koncepcji symptomów sensorycznych SensiMotor® uwzględniającej profilaktykę oraz interwencję w zakresie wrażliwości sensorycznej dzieci i dorosłych. Autorka Skali Funkcjonowania Sensorycznego® oraz publikacji o tematyce sensomotorycznej. Certyfikowana (2018) Providerka Safe and Sound Protocol Porgesa (SSP). Clinical Trauma Professional Prowadzi wsparcie dla Wrażliwych kobiet i dzieci w zakresie wrażliwości sensorycznej, rezyliencji, samoregulacji oraz koregulacji z uwzględnieniem stylów i potrzeb sensorycznych, strategii sensomotorycznych ‘bottom-up’ i teorii poliwagalnej. Specjalistka podejść holistycznych, sensomotorycznych i relacyjnych: TCM, NDT-Bobath, SI Ayres, Integrated Listening Systems, metoda Tomatisa, Video Interaction Training VIT, DIRFloortime, Therapeutic Listening, The Listening Program, Sensomotoryczna Terapia Widzenia. Założycielka i pierwsza Prezes Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej Międzynarodowa Instruktorka Integracji Sensorycznej od 2002 roku. Certyfikowała setki polskich diagnostów i terapeutów SI. Prowadzi prelekcje, superwizje, specjalistyczne kursy. Autorka cyklu szkoleń „Wrażliwe niemowlę a symptomy sensoryczne SensiBaby”™ oraz kursów dla Wrażliwych SensiMotor® Stres i Trauma oraz SensiMotor® Baby w ujęciu systemowym. Poprzez osobiste doświadczenia poznała tajniki pamięci ciała i zmysłów, co zaowocowało holistycznym podejściem do wysokiej wrażliwości i symptomów sensorycznych. (www.facebook.com/wrazliwepl)

dr Teresa Jadczak - Szumiło

dr Aleksandra Jastrzębowska -Jasińska

dr Aleksandra Jastrzębowska Jasińska – doktor nauk społecznych w dyscyplinie psychologii, neurologopeda kliniczny, terapeuta jąkania, psycholog, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta Programu CZADⓒ, provider Safe and Sound Protocol (SSP), specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, pedagog specjalny, coach i terapeuta ręki. Terapeuta pracujący w duchu Rodzicielstwa bliskości, w oparciu o teorię poliwagalną z dziećmi, rodzicami i dorosłymi. Właścicielka Artysta Mowy - Centrum Terapii i Rozwoju. Jest wykładowcą akademickim, uczestniczką wielu konferencji międzynarodowch i polskich, publikuje swoje artykuły w czasopismach naukowych.

dr Krzysztof Karauda

Krzysztof R. Karauda, dr n. hum., psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany nauczyciel stażysta metody TRE® (TRE® Certification Trainer Trainee). Ukończył Czteroletni Podyplomowy Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz analogiczny kurs atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Prowadzi terapię indywidualną, par, rodzin i małżeństw. Jest Certyfikowanym Specjalistą w Zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie, pracował również jako biegły sądowy. Zajmuje się również, masażem klasycznym i MTG; od 2016 roku Ego State Therapy autorstwa John G. Watkins & Helen H. Watkins, od 2018 - psychoterapeutycznym podejściem o nazwie Accessing Your Life Force (Odzyskiwanie dostępu do Siły Życiowej), autorstwa dr Bennetta Shapiro a od 2021 Emotional Core Perception Bruno Adlera i pracuje tymi metodami. W 2020 roku rozpoczął studia w nurcie Analizy Bioenergetycznej Alexandra Lowena. Jest też instruktorem rekreacji ruchowej w zakresie Hatha Jogi. Pracuje w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi jako psychoterapeuta i nauczyciel psychoterapii.

dr hab. Urszula Bartnikowska

Pedagog specjalny (surdo- i oligofrenopedagog), praktyk Somatic Experiencing® (metody leczenia traumy wg P. Levine’a), Brainspottingu, facylitatorka EmotionAid® (pierwszej pomocy emocjonalnej), tutor, zwolenniczka alternatywnych rozwiązań edukacyjnych (od lat związana z różnymi grupami edukacji pozaszkolnej/domowej), współzałożycielka Fundacji Uwolniona Edukacja "Rozkwitalnia", pracownik naukowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, członkini Rady Programowej Korczakowskiej Szkoły Marzeń w Olsztynie, autorka publikacji również z obszaru traumy w kontekście poliwagalnym. W pracy zawodowej wykorzystuje wiedzę na temat teorii poliwagalnej. Owocem przekładania tej wiedzy na praktykę pedagogiczną (rodzicielską i szkolną) jest m.in. książka "Dziecko - trauma, wsparcie i rozwój. DROGOWSKAZ", której — obok Hanny Dufner — jest współautorką.

mgr Hanna Dufner

Nauczycielka, specjalista pedagog-psychotraumatolog, expert advisor ds. psychotraumatologii, praktyk Somatic Experiencing® (SE), SOMA Embodiment®, EmotionAid® Facilitator, providerka Safe & Sound Protocol (SSP). Autorka i współautorka publikacji dotyczących problematyki terapii zaburzeń posttraumatycznych u dzieci, dynamiki procesów wychowawczych w rodzinach adopcyjnych i zastępczych oraz książki „Dziecko – trauma, wsparcie i rozwój. DROGOWSKAZ”. Od ponad 10 lat wykorzystuje w pracy wiedzę o teorii poliwagalnej. Jako pierwsza w 2011 roku, przetłumaczyła na język polski dwa artykuły S. W. Porgesa - „Neurocepcja” oraz „Teoria poliwagalna: trzy obwody neuronalne regulujące nasze zachowania reaktywne”. Zawodowo wspiera osoby, które pośrednio lub bezpośrednio doświadczyły traumy. Uczy je powrotu do psychicznej i fizjologicznej równowagi, otwartości na siebie i swoje ciało. Prowadzi kursy i szkolenia, inspiruje i dzieli się swoją wiedzą na temat teorii poliwagalnej i traumy.

Wydarzenie powstaje dzięki współpracy: