Felt Sense Polyvagal Model

Model terapeutyczny oparty na pracy z ciałem

Uzależnienia i inne odpowiedzi na traumę stają się coraz częstsze, co jest wynikiem tego, że ludzie wołają o pomoc. Rozpaczliwie potrzebujemy nowego podejścia, które leczy traumę i uzależnienia tam, gdzie one żyją; w ciele. Obszary traumy i uzależnienia rozwijały się oddzielnie, ale kiedy leczymy jedno, bardzo często pracujemy z drugim. A stan uzależnienia jest traumatyczny sam w sobie. Jak więc pracować z obydwoma? Podczas tego kursu zbadamy wzajemne przenikanie się traumy i uzależnienia oraz sposoby radzenia sobie z nimi za pomocą podejścia ucieleśnionego.

Prowadzący

MSW, RSW, FOT

Jan Winhall

Jan Winhall, M.S.W. F.O.T. jest autorką, nauczycielką i doświadczoną psychoterapeutką traumy i uzależnień. Jest partnerem edukacyjnym i twórcą kursów w Polyvagal Institute, gdzie prowadzi kurs certyfikacyjny oparty na jej książce Treating Trauma and Addiction with the Felt Sense Polyvagal Model, Routledge 2021. Jest adiunktem na Uniwersytecie w Toronto i koordynatorem certyfikacji w International Focusing Institute. Jan jest współdyrektorem kliniki Borden Street, gdzie nadzoruje studentów. Jest autorką książki "Treating Trauma and Addiction with the Felt Sense Polyvagal Model" - ("Leczenie traumy i uzależnień za pomocą Modelu Poliwagalnego Felt Sense").

Dr

Stephen Porges

Dr Stephen Porges jest wybitnym naukowcem na Uniwersytecie Indiany oraz współzałożycielem i dyrektorem Stress Research Consortium przy Kinsey Institute. Profesor psychiatrii Uniwersytetu Karoliny Północnej, profesor Emeritus Uniwersytu Illinois w Chicago i Uniwersytecie Maryland. Pełni funkcję prezydenta Society for Psychophysiological Research and the Federation of Associations in Behavioral & Brain Sciences. Jest twórcą interwencji opartej na muzyce, the Safe and Sound Protocol TM, który obecnie jest stosowany przez ponad 1500 terapeutów w celu poprawy spontanicznego zaangażowania społecznego, zredukowania nadwrażliwości słuchowej, poprawy rozumienia mowy, oraz regulacji stanów autonomicznych.

Założenia Felt Sense Polyvagal Model

Model Poliwagalny Felt Sense zmienia obecny paradygmat patologizacji na podejście oparte na mocnych stronach. Z perspektywy Teorii Poliwagalnej Stephena Porgesa, uzależnienie jest postrzegane jako adaptacyjna reakcja na stres w naszym autonomicznym układzie nerwowym. Zachowania uzależniające są próbą regulacji emocjonalnej przez ciało, działając jak napęd, który uwalnia neurofizjologiczne zmiany w naszym układzie nerwowym. Model ten integruje Teorię Poliwagalną Porgesa i proces Psychoterapii Skoncentrowanej na Felt Sense Gendlina, umożliwiając nam docenienie traumy/zachowań uzależniających jako adaptacyjnych reakcji na nieprzystosowawcze środowiska. Zapewnia ogólne ramy, które mogą wspierać każdą metodę terapeutyczną.

Narzędzie Felt Sense Polyvagal Dialogue

Felt Sense Polyvagal Dialogue to narzędzie integrujące terapię Imago z Felt Sense i Teorię Poliwagalną. Jest to metoda pracy z parami i rodzinami, która angażuje je w podejście ucieleśnione. Kurs obejmuje objaśnienie ram teoretycznych oraz wprowadzenie do narzędzia Embodied Assessment and Treatment Tool (Narzędzie do oceny i terapii ucieleśnionej). Narzędzie to uwzględnia empiryczny charakter psychoterapii opartej na ciele. Połączenie informacji teoretycznych, ćwiczeń praktycznych, trzech demonstracji i opisów przypadków pokaże, jak stosować ten model. Kurs ten będzie przydatny zarówno dla osób nowych w dziedzinie traumy / uzależnień, jak i doświadczonych praktyków.

Program kursu

 • 1

  Moduł 1

  • FSPM Moduł 01 Ewoluujący paradygmat, część 1 (j. polski)

  • FSPM Moduł 01 Ewoluujący paradygmat, część 1 (j. angielski)

  • Body Cards (Karty Ciała) - do pobrania

  • Materiały FSPM (wersja oryginalna)

  • Materiały FSPM (wersja polska)

 • 2

  Moduł 2

  • Moduł 02 Ewoluujący paradygmat, część 2 (j. polski)

  • Moduł 02 Ewoluujący paradygmat, część 2 (j. angielski)

 • 3

  Moduł 3

  • Moduł 03 Ewoluujący paradygmat (j. polski)

  • Moduł 03 Ewoluujący paradygmat (j. angielski)

  • Moduł 03 Wywiad z Marc Lewis (j. polski)

  • Moduł 03 Wywiad z Marc Lewis (j. angielski)

 • 4

  Moduł 4

  • Moduł 04 Sesja pokazowa (j. polski)

  • Moduł 04 Sesja pokazowa (j. angielski)

 • 5

  Moduł 5

  • Moduł 05 Narzędzie do oceny i terapii ucieleśnionej (EATT) (j. polski)

  • Moduł 05 Narzędzie do oceny i terapii ucieleśnionej (EATT) (j. angielski)

  • Zasoby nt. Focusingu na YouTube (w j. angielskim)

 • 6

  Moduł 6

  • Moduł 06 Wywiad z dr. S. Porgesem (j. polski)

  • Moduł 06 Wywiad z dr. S. Porgesem (j. angielski)

 • 7

  Literatura

  • Artykuł - Dr Stephen Porges & Jan Winhall: Revolutionizing Addiction Treatment with The Felt Sense Polyvagal Model™

  • Zalecana literatura

 • 8

  Ankieta ewaluacyjna

  • Twoja opinia jest dla nas ważna

 • 9

  Certyfikat uczestnictwa

  • Jak wygenerować certyfikat uczestnictwa?

Informacje organizacyjne

Kurs łączy w sobie samodzielne wykłady Jan Winhall z nagranymi rozmowami między Jan i dr Stephenem Porgesem, które szczegółowo opisują zasady poliwagalne przedstawione w kursie.

 • Kurs skierowany jest do: psychoterapeutów, psychoterapeutów uzależnień, psychologów, lekarzy, coachów oraz pracowników służby zdrowia mających kontakt z osobami uzależnionymi

 • Nagrany kurs do realizacji we własnym tempie, materiały dostępne po zalogowaniu z dostępem 9 miesięcy od daty zakupu

 • Kurs składa się z 6 modułów zawierających materiały wideo (w sumie 6 godzin zegarowych z polskim lektorem) oraz inne materiały informacyjne oraz karty pracy

 • Certyfikat ukończenia kursu