• 1

  Nagrania z PVI Gathering 2022 w USA (j. polski)

  • BONUS: dr Stephen Porges - Keynote - Teoria Poliwagalna 2.0

  • Deb Dana - Sztuka koregulacji - demonstracja

  • dr Sue Carter, Chantal Traub - Bezpieczeństwo przede wszystkim! Znaczenie połączenia mózg-ciało podczas narodzin i nie tylko. Oksytocyna i biologia bezpieczeństwa

  • Michael Allison - Podejście poliwagalne w optymalizacji odporności na stres i produktywności

  • Tracy Stackhouse - Konwergencja i synergia. Teoria Poliwagalna oraz Integracja Sensoryczna. Teoria i terapia

  • dr Marilyn Sanders, dr George Thompson - Zastosowanie Teorii Poliwagalnej w rodzinie, zespołach i organizacjach

  • dr Sonia Gomes - Teoria Poliwagalna — kliniczne zastosowanie metody SOMA — Embodiment (dostępne 1.12)

  • dr Janina Fisher - Uzdrawianie pofragmentowanego ja po przeżytej traumie — podejście poliwagalne w terapii traumy (dostępne 1.12)

 • 2

  Oryginalne nagrania z PVI Gathering 2022 w USA (j. angielski)

  • BONUS: Dr. Stephen Porges - Keynote PVI Gathering Florida 2022

  • Michael Allison - A Polyvagal Approach to Optimize Resilience & Performance

  • dr Sue Carter, Chantal Traub - Safety First! Brain Body Connection for Birth and Beyond Oxytocin and the Biology of Safety

  • dr Sonia Gomes - Polyvagal Theory Clinincal Practice through SOMA Embodiment

  • Tracy Stackhouse - Convergence and Synergy PVT and Sensory Integrative Processing Theory & Treatment

  • dr Janina Fisher - Healing the Fragmented Selves of Trauma Survivors a Polyvagal Informed Treatment Approach

  • Deb Dana, LCSW - The Craft of Co-Regulation A Demonstration

  • dr Marilyn Sanders, dr George Thompson - Become a Trusted Companion to Enhance Safety Build Polyvagal-Informed Families, Teams, Organizations

 • 3

  Prezentacje do nagrań z PVI Gathering 2022 w USA (j. angielski)

  • dr Janina Fisher

  • dr Stephen Porges

  • dr Sue Carter

  • Tracy Stackhouse

  • dr Sonia Gomez

  • dr M. Sanders and G. Thompson

  • Michael Allison

  • Chantal Traub